از بین بردن چین و چروک تزریق ژل

photo_2017-07-08_12-27-32.jpg

روش های زیادی برای از بین بردن چین و چروک وجود دارد ،تزریق ژل هم یکی از راه های است که برخی از افراد سراغ آن  می روند.با تزریق ژل ،بلافاصله حجم از دست رفته به پوست بازمی گردد و چین هایی مانند خطوط لبخند و چین هایی که از کناره های تحتانی بینی در دو طرف شروع شده وتا گوشه های دهان ادامه پیدا می کنند ،از بین می رود.
به طور معمول اثرژل هیالورونیک اسید از چند هفته تا چند ماه باقی می ماند.هیالورونیک اسید ها قابل جذب هستند و بنابراین راه حل دائمی برای برطرف کردن چین و چروک نیستندو لازم است هر یک سال یکبارتزریق آن ها را تکرار کرد.